Începând cu februarie 2019, ROFMA a devenit Asociația Română de Workplace și Facility Management. Mai mult...

  • Home
  • dinamica firmelor de Facility Management

dinamica firmelor de Facility Management

Dinamica firmelor de facility management din România în perioada 2010-2017

Dinamica firmelor de facility management din România

Valeriu Petrescu, 27 februarie

ROFMA – Asociația Română de Workplace și Facility Management este organizația profesională reprezentativă a profesioniștilor din domeniul facility management din România. Una dintre misiunile importante asumate de ROFMA este relizarea de studii și analize privind piața locală de facility management, sub toate aspectele sale. Astfel, Studiul privind piața românescă de facility management în anul 2017 cuprinde informații interesante și utile refritoare la această piață, din care prezentăm sintetic, în continuare, date referitoare la volumul și dinamica firmelor de facility management din România în perioada 2010-2017.