Începând cu februarie 2019, ROFMA a devenit Asociația Română de Workplace și Facility Management. Mai mult...

Consiliul Director ROFMA

Asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Asociaților (AGA). Este alcătuit din 9 membri, dintre care un președinte și un vicepreședinte, aleși de AGA. Durata mandatului Consiliului Director este de 2 ani, existând posibilitatea de reînnoire a acestuia.

Consiliul Director