Începând cu februarie 2019, ROFMA a devenit Asociația Română de Workplace și Facility Management. Mai mult...

Codul etic

1. PREAMBUL

Asociatia Romana de Workplace si Facility Management, denumita in continuare ROFMA in acest Cod Etic, este o organizatie neguvernamentala, profesionala, independenta fata de toate organele de stat, formatiunile sistemului institutional politic, precum si de alte institutii si asociatii socio-profesionale, este apolitica, nonprofit si are personalitate juridica.

Prin prezentul Cod Etic, noi, membrii ROFMA, consolidam baza pentru a pastra si a dezvolta in continuare increderea reciproca. In plus, Codul Etic ne sprijina in asigurarea unui sistem comun de valori. Valorile si principiile cuprinse in prezentul Cod Etic se reflecta in dispozitiile si recomandarile ROFMA.

Respectarea de catre toti membrii asociatiei a acestor valori si principii se intelege de la sine.

ROFMA respecta legile in vigoare si diversele dispozitii determinante, in tara si in strainatate. Se bazeaza pe principii de proportionalitate, principii de drept, corectitudine si transparenta. Cadrul procedural va fi revizuit de fiecare data cand este necesar si in orice caz la fiecare 2 ani si poate fi modificat in conformitate cu Statutul ROFMA.

2. SCOPURI

 • Reglementarea relatiilor de colaborare si conduita intre membrii ROFMA
 • Reglementarea relatiilor membrilor ROFMA cu autoritatile, cu furnizorii si beneficiarii serviciilor si produselor ce intra in obiectul de activitate al membrilor sai, cu mass-media si societatea civila
 • Reglementarea relatiilor membrilor sai in raport cu organizatiile si asociatiile existente pe plan national si international in domeniile de interes ale Property si Facility Managementului
 • Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor si produselor oferite clientilor de catre membrii ROFMA in domeniul de activitate al membrilor asociatiei
 • Reglementarea si stimularea activitatilor de prevenire si de combatere a concurentei neloiale in domeniu
 • Alte scopuri specifice stabilite prin hotarari ale Adunarii Generale ROFMA.

3. DOMENIU DE APLICABILITATE

 • Politicile Asociatiei sunt acceptate de toti membrii ROFMA, care trebuie sa respecte regulile si normele ce guverneaza asociatia, incluzand prezentul Cod de Etica.
 • Persoanele fizice/juridice care doresc sa devina membrii ROFMA trebuie sa adere si sa respecte prezentul Cod Etic al ROFMA.
 • Nerespectarea prezentului Cod Etic duce la revocarea membrilor ROFMA ca urmare a analizei Consiliul Director si a aprobarii Adunarii Generale a ROFMA.

4. PRINCIPIILE ESENTIALE ALE CODULUI ETIC ROFMA

Profesionalism

 • Membrii ROFMA vor manifesta respect reciproc in orice situatie de interactiune profesionala.
 • Membrii ROFMA vor utiliza calitatea de membru al asociatiei ca mijloc de dezvoltare profesionala si nu vor promova aceasta calitate ca pe o garantie a nivelului de profesionalism al serviciilor si produselor sale.

Confidentialitate

 • Membrii ROFMA nu vor comunica, direct sau indirect, nicio informatie confidentiala privind activitatile asociatiei.
 • Membrii sunt incurajati sa impartaseasca (in limita confidentialitatii si a drepturilor de proprietate) informatii educationale si profesionale celorlalti membrii ai ROFMA.
 • Membrii ROFMA mentin cele mai inalte standarde profesionale si comportamente etice in relatiile din cadrul asociatiei. Acestea includ – dar nu se limiteaza – la utilizarea bazelor de date si documentelor generate de ROFMA in exteriorul si interiorul asociatiei.

Conflictul de Interese

 • Membrii ROFMA vor face cunoscut partilor implicate orice conflict de interese aparut, folosind orice mijloace rezonabile de rezolvare al acestuia.
 • Membrii ROFMA vor promova produse si servicii la evenimentele organizate de catre asociatie doar in cadrul strict al instrumentelor special stabilite in acest scop (de exemplu, expozitii, sponsorizare de evenimente etc.).
 • Membrii ROFMA vor putea presta/vinde servicii/produse catre asociatie intr-un mod transparent (ca rezultat al unui proces de achizitie). Aceasta relatie comerciala NU reprezinta conflict de interese.

Respectarea legislatiei

 • Membrii ROFMA nu vor face discriminari cu privire la etnie, sex, religie, varsta, dizabilitati sau nationalitate.
 • Membrii ROFMA vor urmari cunoasterea si respectarea legilor si reglementarilor care au legatura cu activitatile asociatiei, respectiv al sectorului profesional pe care il reprezinta, in mod special, dar nu limitat la cele referitoare la legislatia muncii, plata taxelor si impozitelor, standardele de sanatate si securitate in munca, legislatia privind protectia mediului.

Responsibilitatea Profesionala

 • Membrii ROFMA vor respecta Statutul si normele asociatiei, ii vor sprijini obiectivele si planul strategic si vor acorda respectul cuvenit in interactiunile cu interesele Asociatiei.
 • Membrii ROFMA nu se vor angaja in malversatii profesionale, nu vor denatura autorizarile si certificarile acordate de catre asociatie si nu vor prezenta eronat aspecte profesionale, educationale, de calificare etc. proprii.

Etica in relatiile de afaceri

 • Membrii ROFMA vor fi corecti in afaceri (fair dealing) cu ceilalti membri, cu competitorii, furnizorii si angajatii. Niciun membru nu isi va crea avantaje necuvenite prin manipulari, ascundere, alterare a adevarului sau alte acte materiale ori practici necinstite.
 • ROFMA are o politica de toleranta zero in privinta coruptiei. Aceasta se aplica tuturor afacerilor si tranzactiilor realizate de catre membrii ROFMA.
 • Membrii ROFMA nu vor face intelegeri cu alti membri sau companii competitoare pentru a stabili preturi, cotatii de vanzare sau pentru a imparti piata.
 • Membrii ROFMA nu vor practica sau incuraja politica de dumping. Astfel de practici vor fi sesizate Consiliului Director.
 • Membrii ROFMA sunt obligati sa aduca la cunostinta Consiliului Director ROFMA orice actiune individuala sau de firma (a membrilor) care este contrara acestui Cod de Etica. Consiliu Director are obligatia de a emite o rezolutie in urma analizei efectuate.

Descarcati Codul Etic in format PDF.