Începând cu februarie 2019, ROFMA a devenit Asociația Română de Workplace și Facility Management. Mai mult...

Profitabilitatea serviciilor profesionale de Facility Management în România

Valeriu Petrescu, 4 martie 2019

Un indicator relevant al performanței de business în domeniul serviciilor profesionale de FM la nivel național îl constituie profitabilitatea acestuia, înțeleasă ca raportul dintre profitul net și pierderea netă la nivel anual. În cele ce urmează, sunt prezentate nivelurile de profitabilitate raportat atât la ansamblul domeniului FM, cât și la nivelul fiecărui tip de servicii care compune acest domeniu – situație la sfârșitul anului 2017 (ultimul an din care datele oficiale de la Registrul Comerțului sunt integral disponibile în acest moment).

Astfel, la nivelul întregului domeniu, profitul net total raportat de firmele de FM „câștigătoare” a fost de 901,5 milioane lei, reprezentând aproape 11% din totalul cifrei de afaceri. În ceea ce privește pierderea netă totală, aceasta s-a situat la 227 milioane lei, respectiv 2,7% din totalul încasărilor pe anul 2017. Aceste valori conduc la constatarea faptului că, la nivelul întregului domeniu FM, bilanțul este pozitiv, cu un plus de 674,5 milioane lei, indicând o profitabilitate finală de 8,1%. Această valoare este superioară cu 1,1% față de anul 2016. Comparativ cu profitabilitatea cifrei de afaceri la nivelul întregii economii naționale, care a fost de 5,2%, profitabilitatea sectorului FM este superioară cu aproape 3%.

Detaliind aceste evaluări la nivelul serviciilor care compun sectorul FM național, se observă diferențe semnificative între performanțele acestora, diferențe ilustrate în graficul alăturat:

profitabilitate-firme-facility-management-2017

  • serviciile de catering prezintă, pe de o parte, un profit net de 12%, dar și o pierdere netă de 2%, relativ redusă, rezultând astfel o profitabilitate finală pozitivă de 10%;
  • serviciile de administrare și mentenanță a imobilelor prezintă un profit net de 15,5%, dar, pe de altă parte, o pierdere netă de 6,4%, cu o profitabilitate finală de 9,1%;
  • serviciile de pază și securitate prezintă un profit net de doar 6,4% și, totodată, o pierdere netă de 1,7%, înregistrând o profitabilitate finală de 4,7%;
  • pentru serviciile suport, cifrele indică o profitabilitate netă de 6,6% și, alternativ, o pierdere netă de 2,2%, rezultând o profitabilitate finală de 4,4%;
  • referitor la serviciile de curățenie, avem un profit net de 15,8%, compensat de o pierdere netă de 2,4%, ceea ce generează o profitabilitate finală de 13,4%;
  • privind serviciile de peisagistică, acestea prezintă un profit net de 12,9%, afectat de o pierdere netă pe ramură de 1,8%, ceea ce determină profitabilitatea finală de 11.1%.

Datele de mai sus relevă câteva aspecte interesante:

  • se poate observa clar o diferențiere marcantă a profitabilității pe segmentele de servicii analizate, în care serviciile de curățenie oferă cea mai mare rentabilitate (cca. 16%), urmate strâns de cele de administrare/mentenanță clădiri, cu peste 15%, și de peisagistică, cu aproape 13%;
  • la polul opus, proporția cea mai mare de pierderi se înregistrează la serviciile de administrare /mentenanță clădiri, de peste 6%, restul serviciilor raportând pierderi în intervalul de valori 1,7 – 2,4%, prin comparație relativ minore.

Făcând bilanțul profit/pierdere, rezultă că, la capitolul „rentabilitate”, serviciile de curățenie rămân „campioane”, fiind urmate în ordine descrescătoare de serviciile de peisagistică, de catering și de cele de administrare/mentenanță clădiri, toate cu bilanțuri pozitive de peste 9%.

Chiar dacă această raportare este circumstanțială, având în vedere cauzalitatea complexă care determină succesul sau insuccesul firmelor în piața de FM, valorile ca atare și raporturile dintre acestea oferă o imagine edificatoare privind situația actuală a acestei industrii în dezvoltare, contribuind la întregirea perspectivei privind nivelurile de performanță al acesteia.

Facility Management în România Facility Management 2017