Începând cu februarie 2019, ROFMA a devenit Asociația Română de Workplace și Facility Management. Mai mult...

Productivitatea muncii în serviciile FM din România

Valeriu Petrescu, 7 mai 2019

În orice analiză a pieței unui domeniu, productivitatea muncii este un indicator relevant pentru nivelul de performanță al calității managementului firmelor și al forței de muncă în ansamblu.

Pentru anul 2017, cel mai recent an pentru care dispunem de cifre oficiale finale de la Registrul Comerțului, productivitatea medie „brută” (cifra de afaceri/nr. de angajați – neajustată cu indicatori de corecție) la nivelul întregului domeniu de servicii P&FM a fost de 56.740 lei/angajat. Dacă raportăm această valoare la cea a productivității înregistrate la nivelul întregii economii naționale, respectiv de cca. 273.000 lei/angajat, rezultă că nivelul productivității domeniului nostru de analiză se situează la cca. 21% din cel național, o valoare ce poate fi considerată ca foarte scăzută. Cu titlu comparativ, în sectorul construcțiilor, productivitatea medie în 2017 se cifrează la 240.000 lei/angajat, adică de peste patru ori față de domeniul facility management!

Trebuie totuși subliniat faptul că, în timp, creșterile de productivitate în domeniul nostru sunt semnificative. Astfel, față de anul 2016, în 2017 se înregistrează o creștere de 11,3%, mult peste ritmul de creștere general de 6%, iar comparativ cu 2010, această creștere este de 35%.

Evaluând însă acest indicator pe cele șase segmente de activitate care compun domeniul FM, în ultimii doi ani și raportat la anul de referință 2010, constatăm diferențe considerabile ale nivelelor de productivitate:

Serviciile de administrare/mentenanță înregistrează în 2017 cea mai mare valoare a productivității din domeniu, cu aproape 159.000 lei/angajat/an, în creștere cu de 12,6% față de anul precedent și cu aproape 27% față de 2010.

Cateringul, cu aproape 130.000 lei/angajat/an, a doua categorie de servicii P&FM ca nivel de productivitate, are o creștere de 7,7% față de 2016 și de 27,6% față de anul de referință 2010. Raportat la nivelul de productivitate al angajaților din serviciile de administrare/mentenanță, acesta este mai redus cu 18%.

Cât privește productivitatea/angajat în serviciile de peisagistică, vedem o creștere de 7% față de anul 2016 și consistentă de 65,7% în raport cu 2010, depășind 105.000 lei/angajat/an. Față de serviciile de administrare/mentenanță, nivelul de productivitate/angajat se situează la 67%, pe locul trei, după cea a angajaților din serviciile de catering.

În cadrul serviciilor suport, observăm o dinamică surprinzătoare, în sensul că în 2017, practic, stagnează în jurul valorii de 65.000 lei/angajat/an, în condițiile în care, față de 2010, productivitatea a crescut masiv cu 79,9% ! Față de nivelul serviciilor de administrare/mentenanță, productivitatea serviciilor suport este cu 60% mai redusă, poziționându-se pe locul 4.

Privind serviciile de curățenie, productivitatea pe angajat a crescut cu 7% față de 2016 și cu 48,3% în 8 ani, ajungând la 56.500 lei/angajat, cu o curbă de creștere relativ constantă. Față de serviciile de administrare/mentenanță, productivitatea/angajat la aceste servicii se situează la 35,6%, a doua cea mai scăzută din domeniul managementului facilităților în România.

În fine, referitor la serviciile de pază și securitate, acestea prezintă o productivitate brută de 38.503 lei/angajat/an, o valoare extrem de redusă, reprezentând doar 24 % din productivitatea angajaților în serviciile de administrare /mentenanță (!). În dinamică, creșterea este de 17% față de anul 2016 și de 34,6% față de 2010, un salt important în productivitate.

Se poate constata că serviciile cu niveluri reduse de productivitate sunt cele care ocupă forța de muncă cu nivel scăzut de calificare (ex. operatori curățenie, agenți de pază), care sunt remunerați la niveluri minimale. Această situație poate explica, parțial, și nivelul ridicat de fluctuație a forței de muncă din aceste categorii de servicii, implicit și criza cronică de personal disponibil.

În ansamblu, este de așteptat o creștere diferențiată a volumelor de personal în perspectivă apropiată, cu accent pe serviciile suport de tip integrat, mentenanță și securitate. Un factor de ponderare a acestor creșteri de personal poate fi extinderea utilizării echipamentelor și tehnologiilor avansate, cu grad ridicat de substituire a forței de muncă slab calificate, influențând puternic, în creștere, nivelurile productivității în aceste servicii FM.

Facility Management în România Facility Management 2017 productivitatea muncii