Începând cu februarie 2019, ROFMA a devenit Asociația Română de Workplace și Facility Management. Mai mult...

VdS vine la București!

A doua ediție a conferinței internaționale VdS „Sisteme de protecția împotriva incendiilor” va avea loc în România, la București, pe 29 aprilie 2020 

eveniment-vds-romania

Teme de actualitate ce țin de instalarea și întreținerea sistemelor de protecție împotriva incendiilor, într-un mod sigur și eficient din punct de vedere al costurilor, vor fi discutate la conferința internațională VdS privind sistemele de protecție împotriva incendiilor, eveniment aflat la a doua ediție, desfășurat pentru prima dată în România, pe 29 aprilie 2020 la București. 
Conferința va avea loc în colaborare cu ROFMA (Asociația Română de Workplace și Facility Management) și ARTS (Asociația Română pentru Tehnică de Securitate).

Experți internaționali activi în organizații din domeniul industriei și protecției împotriva incendiilor vor prezenta o imagine cuprinzătoare asupra tehnologiei și dezvoltărilor actuale, precum și numeroase soluții bazate pe experiența practică. În plus, va fi organizată o expoziție în locația conferinței. 

„Această conferință va constitui un interesant forum de informare pentru proiectanţi, instalatori și operatori de sisteme anti-incendiu, precum și pentru ingineri de protecție împotriva incendiilor, ofițeri de securitate împotriva incendiilor din toate industriile și experți în prevenirea pierderilor din sectorul asigurărilor, pompieri și autorități, precum și pentru companii din sectorul de facility management ”, spune Andrej Turčan, șeful birourilor VdS Cehia și directorul evenimentului. „Și expoziția aferentă conferinței, cu firme de renume, oferă oportunitatea optimă pentru schimbul profesional de expertiză în domeniul protecției împotriva incendiilor.”

Limbile de comunicare în conferință sunt româna și engleza, cu traducere simultană.

Printre subiectele Conferinței VdS se numără:
Sisteme de aspersoare: Noi evoluții în ghidurile VdS CEA 4001 pentru proiectare și instalare
Sunt incluse provocări specifice pentru protecția depozitării și utilizarea sprinklerelor ESFR

Disponibilitatea operațională a sistemelor de stingere cu apă
Experiențe de la inspecții efectuate de terți ale sistemelor de aspersoare - de la prima inspecție pană la "testarea sistemelor de aspersoare vechi"

Sisteme automate de stingere cu apă din perspectiva instalatorilor
Întreținere, provocări și probleme tipice

Studiu de caz:
Incendiu major și reconstrucție a unui gater de dimensiuni medii

Cauze și consecințe; noul concept de protecție împotriva incendiilor, inclusiv un sistem de sprinklere

Studiu de caz:
Protecția cu ceaţă de apă a unui sistem de transport public subteran

Scopul protecției și conceptul general; provocările pe care le ridică arhitectura și cerințele utilizatorilor; testarea la foc pentru validarea unui sistem cu ceaţă de apă pentru această aplicație (metodă de testare, teste la incendiu și rezultate); realizarea sistemului

Grupurile țintă
Această conferință VdS este un forum de informații pentru proiectanți, instalatori și utilizatori ai sistemelor de stingere a incendiilor, precum și pentru ingineri și pompieri din industrie, administrație și din companii din sectorul serviciilor, pentru agenții din domeniul prevenirii pierderilor din domeniul asigurărilor, precum și pentru toate părțile implicate în aspecte ce vizează protecția împotriva incendiilor.

Taxa de participare
Înregistrare anticipată (Early Bird): € 150 (+TVA)
Înregistrare după 29 februarie 2020: € 180 (+TVA)

Membrii ROFMA beneficiază de o reducere de 20%.

Taxa de participare acoperă costurile pentru conferință, expoziție, documentație, băuturi în timpul pauzelor și prânzului și a evenimentului get-together. În cazul în care un participant înregistrat este indisponibil, poate fi desemnat un înlocuitor. Vă rugăm să ne transmiteți numele persoanei în avans.

Mai multe informații despre conferința de pe www.vds.de/firero 

Despre organizator
VdS Schadenverhütung este o companie a asociației germane de asigurări (GDV), care testează și certifică furnizorii de produse și servicii de pe piața siguranței și securității. În activitățile sale, VdS pune accentul pe protecția împotriva incendiilor, spargerilor și furturilor. Mai mult decât atât, editura proprie a VdS publică ghiduri cuprinzătoare. În plus, VdS oferă servicii de educație și instruire. VdS este un jalon de excelență în ceea ce privește calitatea și fiabilitatea. Experiența și know-how-ul acumulat de compania VdS în domeniul prevenirii pierderilor sunt reflectate în regulile și fișele tehnice elaborate de VdS. Setul de reguli VdS completează lacunele existente în alte reguli tehnice sau se concentrează asupra riscurilor detectate recent, care nu sunt încă tratate în standarde sau în alte documentații tehnice. 

 

rofma arts Facility Management Romania paza si securitate facility management